ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας μας εδράζεται στην Οδηγία DPD (Data Protection Directive) του 1995 της Ε.Ε. για την Προστασία των Δεδομένων και τον Κανονισμό GDPR (General Data Protection Requirements) της Ε.Ε. του 2018.
Πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεχτικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρίας μας και μόνον εάν συμφωνεί με τους όρους χρήσης μπορεί να περιηγηθεί στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή να κάνει χρήση κάποιου συνδέσμου επικοινωνίας.
Η Πολιτική Απορρήτου ανασκοπείται σε ετήσια βάση και είναι πιθανόν να αλλάξει το περιεχόμενο της εφόσον απαιτηθεί από νέα αναθεωρημένη νομοθεσία. Δεν καθίσταται εφικτό να ενημερώνονται οι επισκέπτες για τις αλλαγές αυτές. Καλείται λοιπόν ο επισκέπτης ή ο χρήστης κάθε φορά που συνδέεται στην ιστοσελίδα να ελέγχει το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου.
Ακόμη και όταν υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου ο χρήστης υποχρεούται να αποδεχτεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.
Με τη παρούσα Πολιτική δηλώνουμε ρητά την αυστηρή μας δέσμευση πως τα στοιχεία και δεδομένα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας με την εταιρία μας δεν αποθηκεύονται, δεν μεταφέρονται και δεν προσφέρονται για επεξεργασία από τρίτους.
Η ιστοσελίδα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα προστατεύονται με SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) και το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS γνωστό ως SSL που κρυπτογραφεί το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μπορεί μόνο να διαβαστεί από συγκεκριμένους υπολογιστές της εταιρίας μας.
Επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται μόνο για τους απολύτως απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις της συνεργασίας μας.
Εγκρίθηκε  από τον κ. Παναγιώτη Καρύκη, Γενικό Διευθυντή στις 02-05-2017
Ημερομηνία Ανασκόπησης:  02-05-2017, Επόμενη Ανασκόπηση 02-05-2018
Ημερομηνία Ανασκόπησης:  02-05-2018, Επόμενη Ανασκόπηση 02-05-2019
Ημερομηνία Ανασκόπησης:  02-05-2019, Επόμενη Ανασκόπηση 02-05-2020