Πολυμηχανήματα  Laser και Solid Ink με λειτουργίες  αντιγραφής, εκτύπωσης, σάρωσης και φαξ, όλα σε ένα. Ενδεικτικός κατάλογος.

CANON

iR ADVANCE 525/615/715

Για πληροφορίες συνδεθείτε

 CANON iR ADVANCED  525/615/715 III SERIES

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 525

iR 2530i

Για πληροφορίες συνδεθείτε

 CANON  iR 2520i/25i/35i/45i

DX ADVANCE 4700i

Για πληροφορίες συνδεθείτε

 CΑΝΟΝ DX 4725i/35i/45i/55i

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4700

MB 2650adwe

Για πληροφορίες συνδεθείτε

Lexmark MB 2650adwe

MB 2236adw

Για  πληροφορίες συνδεθείτε

 LEXMARK MB 2236adw 

MX 622ade

Για πληροφορίες συνδεθείτε

LΕΧΜΑRK MX 622ade

RICOH

MP 2501SP

Για πληροφορίες συνδεθείτε

RICOΗ MP 2501SP

MP 2014AD

Για πληροφορίες συνδεθείτε

 RICOΗ MP 2014AD

MP 2555

Για περισσότερες πληροφορίες

RICOΗ MP2555