Επισκευές

Οι επισκευές φωτοαντιγραφικών απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και μεγάλη ακρίβεια χειρισμών. Οι πελάτες μπορούν να διευκολύνουν με την παρατηρητικότητα τους το έργο του τεχνικού απαντώντας με ακρίβεια στα ερωτήματα του.

Συντηρήσεις

Διενεργούμε περιοδικές συντηρήσεις κατά τις οποίες γίνεται  καθορισμός και γενικός έλεγχος ορθής λειτουργίας ενώ εκτιμούνται οι ανάγκες σε αναλώσιμα και ανταλλακτικά. Η μη έγκαιρη  αντικατάσ-ταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη μειών-οντας το κύκλο ζωής του φωτοαντιγραφ-ικού μηχανήματος.

Μισθώσεις

Προσφέρουμε μηνιαίες και ετήσιες μισθώσεις φωτοαντιγραφικών μηχανήμ-ατων στις οποίες περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση του μηχανήματος, εκτός από χαρτί εκτύπωσης και τα συρραπτικά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

Ελάτε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα  μίσθωσης  για τις ανάγκες σας.

imageedit_3_6641611713

Πλεονεκτήματα μίσθωσης

Σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής των μηχανημάτων

Εξοικονόμηση σημαντικού ποσού για την αγορά νέου

Εξοικονόμηση ανταλλακτικών και αναλωσίμων

Τα κόστη περιλαμβάνονται στο μηνιαίο πάγιο

Αναφορά εκτυπώσεων ανά θέση εργασίας, μήνα και έτος

Βέλτιστη λειτουργία  λόγω της μηνιαίας περιοδικής συντήρησης

Προσωρινή αντικατάσταση φωτοαντιγραφικού

Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό

Φορολογικό όφελος από το ετήσιο κόστος που εκπίπτει την ίδια χρονιά και όχι σε βάθος της πενταετούς απόσβεσης

 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης.

Η εταιρία αναλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύων δομημένης καλωδίωσης εντός και μεταξύ των κτιρίων ενός οργανισμού για διαφορετικές κατηγορίες και τύπους καλωδίων όπως UTP και FTP σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 50173 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και του διεθνούς προτύπου ISO / IEC 11801: 2002.

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μετεγκατάσταση εξοπλισμού 

Η εταιρία αναλαμβάνει με την εμπειρία των σαράντα χρόνων λειτουργίας της την μετεγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού οργανισμών όπως αυτοματισμοί γραφείου, δίκτυα υπολογιστών και δομημένης καλωδίωσης. Επιπλέον εκπονεί μελέτες οικονομικής προσέγγισης κόστους προμήθειας και εργασιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εκπαιδεύσεις προσωπικού 

Η τεχνογνωσία αυτοματισμών γραφείου σημαίνει υψηλότερη παραγωγικότητα για το προσωπικό και εξοικονόμηση εξόδων συντήρησης.  Με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων προσωπικού υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης  στους αυτοματισμούς γραφείων στους χώρους του πελάτη.